В этом видеоразборе представлено практическое применение в разговорной речи болгарского языка  местоимений ВСЕ, ВСЁ, ВСЯКИЙ и т.д., которые обобщают (т.е. представляют в совокупности) лица, предметы или признаки.

Как говорит грамматика болгарского, образуются они от вопросительных местоимений путем подстановки в начало частицы вся (кой – всякой, какъв – всякакъв). Изменяются по родам, числам и падежам, что для русского человека является делом привычным. Однако имеются также формы из старого болгарского языка (всеки, всички), которые как ни странно, употребляются чаще.

Итак, разбираемся…

 

Всеки човек е различен.
Слушам всякаква музика.
Ще изям всичките бонбони.

Для обобщения лиц и предметов используется местоимение ВСЕКИ (каждый).

Всеки празник е повод за радост.
Звъни ми на всеки пет минути.
Това може да се случи на всеки.

Обратите внимание на род и число местоимения ВСЕКИ.

 

мужской род: всеки
женский род: всяка
средний род: всяко

единственное число: всяка
множественное число: всеки

Обобщенное местоимение ВСЕКИ для одушевленных лиц имеет и форму ВСЕКИГО, которая употребляется гораздо реже.

 

Тук има за всекиго по нещо.
Тези книги се харесват на всекиго.

Это обобщительное местоимение имеет и форму ВСИЧКО (всё), но только для неодушевленных предметов.

Всичко е разхвърляно.
Всичко си е същото.
Тук има от всичко по малко.

Для обозначения качества используется местоимение ВСЯКАКЪВ (любой, всякий, всяческий)

Има всякакви хора.
Той може да върши всякаква работа.
Там има всякакъв вид стоки.

Обратите внимание на род и число местоимения ВСЯКАКЪВ.

мужской род: всякакъв
женский род: всякаква
средний род: всякакво

единственное число: всякакъв
множественное число: всякакви

Для обозначения количества используется обобщительное местоимение ВСИЧКИЯТ (ВЕСЬ)

Всичкият сняг се е стопил.
Вложих всичката си енергия.
Изхарчи всичките пари.

А сейчас обратите внимание на изменения по родам и числам местоимения ВСИЧКИЯТ.

мужской род: всичкият
женский род: всичката
средний род: всичкото

единственное число: всичкият
множественное число: всичките

Вместо местоимения ВСИЧКИЯТ часто употребляется слово ЦЕЛИЯТ (целый)

 

 

Изпий целия сок.
Цялата торта е за тебе.
През цялото време говорим за нея.

 

Обобщительные местоимения употребляются с существительными, к которым они относятся.

 

На всеки въпрос има отговор.
Исползва всеки повод.
Търся дреха за всякакъв случай.

Обобщительные местоимения могут использоваться и самостоятельно.

Всеки да си знае мястото!
Искаш всичко от живота.
Може да съм всякакъв, но не съм ревнивец!

Обобщительные местоимения ВСЕКИ и ВСЯКАКЪВ и существительные имена за ними не членуются (не приобретают определенный артикль)

 

Всеки ден спортувам.
Всяко нещо с времето си.
Разговаряме на всякакви теми.

Обобщительное местоимение ВСИЧКИЯТ употребляется с определенным артиклем (членуется).

Свърших всичката работа.
Изхарчих всичките си спестявания.
Всичките дни бяха студени.

Форма множественного числи ВСИЧКИТЕ иногда может употребляться и без определенного артикля.

 

 

Ще проуча всички възможности.
Обичам всички приятели.
Ще отидем всички заедно.

Забираем в активный словарь:
  • всичко на всичко – всего-навсего
  • преди всичко  – прежде всего
  • всичко ще се нареди – все будет в порядке
  • всеки ден, всяка вечер – каждый день, каждый вечер (вечер в болгарском  ж.рода)
  • във всеки случай – во всяком случае
  • за всеки случай – на всякий случай
  • със всички сили – изо всех сил