Шаг 1. Слушай диалог

Шаг 2. Повторяй фразы:

Шаг 3Повторяй диалог в паузах – Самый главный шаг!

Шаг 4. Грамматика и упражнения:


Грамматика к Уроку 1 

 

Спряжение в настоящем времени глагола СЪМ (быть)

АЗ СЪМ Я
ТИ СИ ТЫ
ТОЙ (ТЯ, ТО) Е ОН, ОНА, ОНО
НИЕ СМЕ МЫ
ВИЕ СТЕ ВЫ
ТЕ СА ОНИ

 

Упражнения к Уроку 1

1. Заполните пропуски нужной формой глагола СЪМ или подходящим по смыслу
местоимением:

а.   Аз ___ от Русия.
б.   Вие ___ студенти.
в.   Той ___на почивка.
г.   ___ сме приятели,
д.   ___ за пръв път са в България.
е.   ___ сте гърци?
ж.   Ние ___българи.
з.   Всяко лято те ___ на море.
и.   Ти ___ прав.
к.   ___ е туристка.
л.   ___ съм рускиня.
м.   ___ си красива.


2. Заполните пропуски репликами из диалога:

а.  _____________________. – Кàзвам се Рина.
б.  От кой град си? – ______________________.
в.  Ти си от Русùя? – ______________________.
г.  А вие откъде сте? – ____________________.
д.  _______________ – Не, не съм за пръв път в България.
е.  В Москвà е красùво, налù?- _____________________ .